O twórcy

Wierzbicki Tadeusz

Studio-Form-Światła--o twórcy-1

Poet, fabulist and scriptwriter. He graduated in theatre direction from the Department of Puppet Art of the State High School of Drama in Warsaw in 1986. Since 1987, he has been living and working in a traditional rural farmhouse in Majaczewice near Sieradz, where he established an atelier.

He has created several new techniques of visual theatre: deflected lights theatre using mirror shapes, shadow and electrostatic stained glass play, magnetic shadow play, natural lights theatre. Many of Wierzbicki’s techniques consist of displaying shapes on a screen: shadows, lights, and reflections. He is a thorough individualist, working on his own from concept through scenography up to stage performance. He is the author of experimental scenarios (Scarescares, A Tale of the Shoemaker and the Beautiful Princess, Bunnies, Bunnies or the Little I, Little Nobody). He has shown his works at festivals in Poland, several European countries as well as Turkey, Israel, Mexico and Brazil. He has co-operated with composers such as Jerzy Kornowicz (visualisations of his works Metanoja, Renesis, Shapes of the Elements, Entwined Figures), Mieczysław Litwiński (Tabula rasa), Tadeusz Wielecki (visualisations of Beggar’s Ballade, Concerto à rebours, The Thread is Spinning, A Very True Story, Numerous Branches of Ramified Plaits) and Anna Zielińska (musical–visual actions Indian Summer, Drifts). He has authored the project of “manual cinema”, which includes improvisations by Piotr Kurek (laptop) and Jerzy Kornowicz (piano).

He has worked with the TV Theatre. He has performed an experimental show with the use of deflected lights technique at the Arlekin Puppet Theatre in Łódź (Nazim Hikmet’s Infatuated Cloud). He has consulted for shadow and lights theatres, and run a number of workshops. As a poet he made his debut in the “Poezja” monthly, and has published two collections of poems: The Glass Door (Łódzkie Editions) and Horizon (Iskry); his poems have been made into a TV show titled Ever Farther from the Road.

 

Absolwent  białostockiego Wydziału Reżyserii Teatru Lalek PWST w Warszawie (1986); poeta, baśniopisarz, scenarzysta. Od 1987 roku mieszka i pracuje w zagrodzie chłopskiej w Majaczewicach (pod Sieradzem).

Stworzył kilka nowych technik teatru wizualnego: teatr światła odbitego od formowanych luster, teatr cieni i witraży elektrostatycznych, teatr cieni magnetycznych, teatr światła naturalnego. Większość działań Wierzbickiego polega na prezentowaniu form na ekranie: cień, światło, odbicie. Wszystko opracowuje samodzielnie – od pomysłu przez scenografię po prezentacje. Autor scenariuszy eksperymentów (Strachy na strachyBaśń o szewczyku i pięknej królewnieZajączkiZajączki czyli małe iNicek). Swoje prace przedstawiał na festiwalach w Polsce, w większości krajów Europy oraz w Turcji, Izraelu, Meksyku i Brazylii. Współpracował z kompozytorami: Jerzym Kornowiczem (wizualizacje kompozycji MetanojaRenesis,Kształty żywiołówFigury w oplocie), Mieczysławem Litwińskim (Tabula rasa), Tadeuszem Wieleckim (wizualizacje kompozycji Ballada dziadowskaKoncert à reboursPrzędzie się nićHistoria bardzo prawdziwaLiczne odnogi rozgałęzionych splotów) i Anną Zielińską (akcje muzyczno-plastyczne Babie latoDryfy). Jest autorem projektu „kina manualnego” z improwizacją Piotra Kurka (laptop) i Jerzego Kornowicza (fortepian).

Współpracował z Teatrem Telewizji. Zrealizował eksperymentalny spektakl w technice światła odbitego w Teatrze Lalek Arlekin w Łodzi (Zakochany obłok Nazima Hikmeta). Był konsultantem w sprawie teatru cieni i światła. Wydał dwa tomiki wierszy: „Szklane drzwi” (Wyd. Łódzkie) i „Nieboskłon” (Iskry). Z wyboru wierszy powstał telewizyjny spektakl Coraz dalej od szosy.

 Mała Warszawska Jesień 2013

 

Tadeusz Wierzbicki – absolwent białostockiego Wydziału Reżyserii Teatru Lalek PWST w Warszawie (1986); poeta, baśniopisarz, scenarzysta. Od 1987 roku mieszka i pracuje w tradycyjnej zagrodzie chłopskiej w Majaczewicach (pod Sieradzem), z której uczynił pracownię. Stworzył kilka nowych technik teatru wizualnego: teatr światła odbitego od formowanych luster, teatr cieni i witraży elektrostatycznych, teatr cieni magnetycznych, teatr światła naturalnego. Większość działań Wierzbickiego polega na prezentowaniu form na ekranie: cień, światło, odbicie. Wszystko opracowuje samodzielnie – od pomyslu przez scenografię po prezentacje. Autor scenariuszy eksperymentów („Strachy na strachy”, „Baśń o szewczyku i pięknej królewnie”, „Zajączki”, „Zajączki czyli małe i”, „Nicek”). Swoje prace przedstawial na festiwalach w Polsce, w większości krajów Europy oraz w Turcji, Izraelu, Meksyku i Brazylii. Współpracował z kompozytorami: Jerzym Kornowiczem (wizualizacje kompozycji „Metanoja”, „Renesis”, „Kształty żywiołów”, „Figury w oplocie”), Mieczysławem Litwińskim („Tabula rasa”), Tadeuszem Wieleckim (wizualizacje kompozycji „Ballada dziadowska”, „Concerto a rebours”, „Przędzie się nić”, „Historia bardzo prawdziwa”, „Niezliczone odnogi rozgałęzionych splotów”) i Anną Zielińską (akcje plastyczno-muzyczne „Babie lato”, „Dryfy”). Współpracował z Teatrem Telewizji. Zrealizował eksperymentalny spektakl w technice światła odbitego w Teatrze Lalek Arlekin w Łodzi („Zakochany Obłok Nazima Hikmeta”). Był konsultantem w sprawie teatru cieni i światła. Prowadził warsztaty

TEATR nr 5/2009

 

Tadeusz Wierzbicki pisał poezje, baśnie i scenariusze, reżyserował tworzył scenografię, był performerem swoich działań scenicznych, miał chwile artystycznej współpracy z filmem animowanym, teatrem lalek i telewizją, stworzył kilka nowych technik teatru wizualnego: teatr światła odbitego od formowanych luster, teatr cieni i witraży elektrostatycznych, teatr cieni magnetycznych, teatr światła naturalnego… W 1986 roku ukończył Akademię Teatralną w Warszawie – wydział reżyserii teatru lalek. W 1987 roku osiadł w opuszczonej od lat, tradycyjnej zagrodzie chłopskiej, którą zaadaptował na skromną pracownię i robiąc wszystko samemu od pomysłu po prezentacje eksperymentował wypracowując oryginalne techniki animacji, a dokładniej procesy zmian kompozycji świetlnych i cieniowych w  stałym kontakcie z naturą, gdzie istotnym warunkiem artystycznym były pory roku, pogoda, zachmurzenie, słońce, wiatr czy nawet wilgotność powietrza. Obecnie pracuje nad projektem teatru światła naturalnego, który chciałby zbudować w okolicach równika. Swoje prace (spektakle teatralne, teatralno-wizualne, akcje plastyczne oraz instalacje) przedstawiał na artystycznych festiwalach w Polsce, w większości krajów Europy oraz Turcji, Izraelu, Meksyku i Brazylii.

Tadeusz Wierzbicki writes poetry, fairy tales and screenplays, directs, creates stage settings. He worked on animations, puppet theatres and tv programmes. He created new techniques of visual theatre: theatre of light reflected in formed mirrors, shadow theatre, electrostatic stained-glass windows, theatre of magnetic shadows and theatre of natural light.

In 1986 he graduated puppet theatre direction at the Theatre Academy in Warsaw. In 1987 he settled in a deserted farm house in the country which he adopted for a workshop. He experiments working all by himself from the very begining (idea) to the end (presentation of work). He worked out original techniques of animation, to be specific – the process of changing light and shadow pieces and its permanent contact with nature. Here the essential artistic matter were the conditions which come with the seasons of the year – the weather, clouds, sunlight, wind or even humidity.

He is working on a theatre of natural light which he would like to build in the location of the equator. He presented his works (theatre performances, visual perfromances, art actions and installations) at many festivals in Poland, rest of Europe and Turkey, Israel, Mexico, Brazi

Nota z katalogu I Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej w Lublinie 

Tadeusz Wierzbicki